Titlul proiectului:
„ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ECONOMICE LA VERNI & FIDA ROMÂNIA SRL PRIN EXTINDEREA CAPACITĂȚII DE PRODUCȚIE”

Denumirea beneficiarului:
SC VERNI & FIDA ROMÂNIA SRL

Scopul proiectului:
Obiectivul general al proiectului este creșterea competitivității VERNI & FIDA ROMÂNIA SRL prin extinderea capacității de producție existente prin achiziția de utilaje.

Obiectivele specifice:
– OS1: Extinderea activității de producție a societății, prin integrarea noilor tehnologii.
– OS2: Promovarea activității societății, prin acțiuni de internaționalizare, prin participarea la expoziții internaționale în străinătate, asigurarea accesibilității pentru persoanele cu handicap prin crearea unui site de prezentare adaptat nevoilor acestora, activități de certificare și activități de publicitate și informare.
– OS3: Combaterea nediscriminării, prin asigurarea egalității de șanse și tratament.

Rezultatele proiectului:
– R1: Active achiziționate și cheltuieli realizate:
Active corporale – 22 buc; Active necorporale –1 buc; Cheltuieli cu servicii de consultanță – 2 buc
– R2: Cheltuieli realizate:
Cheltuieli de participare expozitie internațională – 1 buc; Creare site de prezentare adaptat pentru accesul persoanelor cu handicap – 1 buc; Certificare sistem de management ISO 9001 – 1 buc; Certificare proces de sudură ISO 3834 – 1 buc; Certificare de produs ISO 1090 – 1 buc; Cheltuieli de publicitate și informare – 26 buc
– R3: Locuri de muncă create:
1 loc de muncă pentru persoane din categorii defavorizate.

Data începerii proiectului: 05.02.2018
Perioada de implementare: 01.01.2017 – 31.12.2019
Valoarea totală a proiectului: 11.306.087,33 Lei
Valoarea totală a contribuției publice: 4.447.492,73 lei din care:
– contribuția UE este 3.780.368,82 Lei si
– contribuția națională este 667.123,91 Lei.

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro

Investim în viitorul tău!

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Sari la conținut